Projektai

NACIONALINIAI PROJEKTAI

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projektai

Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ projektai:

Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektai:

Įyvendinti projektai: