Žemės ūkio veikla

null

GYVULININKYSTĖ

  • Pieninė bei mėsinė gyvulininkystė;
  • pieno gamyba ir pardavimas;
  • mėsinių galvijų auginimas ir pardavimas;
  • perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė.

foto4
foto2

AUGALININKYSTĖ

  • Aukštos reprodukcijos grūdų, cukrinių runkelių gamyba ir pardavimas;
  • aukštos kokybės pašarų gamyba ir pardavimas;
  • javų ir daugiamečių žolių sėklininkystė.

foto1
foto5