Direktorė

Rūta Labanauskienė

Tel. Nr. +370 612 31463

El. p.: direktore@dotnuvos-eukis.lt

Buhalterija

Asta Martuzevičienė

Tel. Nr. +370 347 37755

Mob. Nr. +370 640 65771

El. p. buhalterija@dotnuvos-eukis.lt

Gyvulininkystės vadovas

Kostas Dvarvytis

Tel. Nr. 370 656 61414

El. p.: kostas@dotnuvos-eukis.lt