Apie mus

Pavadinimas    UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis

Adresas            Instituto al. 1, Akademijos mstl., 58344 Kėdainių r. sav.

Tel. nr.              (8 347) 37 755 / 8 650 45484

El. p.                 dotnuvos-eukis@dotnuvos-eukis.lt

Įmonės kodas  161640934

 

Veiklos tikslai:

  • Siekti verslo vertės augimo ir dividendų pajamingumo;
  • kurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį;
  • siekti akcininkų Bendrovei perduoto turto ir Bendrovės veiklos metu sukaupti turto efektyvaus panaudojimo;
  • siekti kitų turtinių ir neturtinių Bendrovės akcininkų interesų įgyvendinimo.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Gyvulininkystė. Pieno gamyba ir pardavimas. Mėsinių galvijų auginimas. Perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė.
  • Augalininkystė. Aukštos reprodukcijos grūdų ir cukrinių runkelių gamyba ir pardavimas. Aukštos kokybės pašarų gamyba ir pardavimas. Javų ir daugiamečių žolių sėklininkystė.
  • Eksperimentinė, mokomoji ir bandomoji ūkinė veikla. Žemės ūkio mokslo, inovacijų  bei pažangiausių gamybos technologijų diegimas ir plėtra.

 

Pagrindinė informacija apie įmonę

 

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Veikla Augalininkystė, gyvulininkystė
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 46
Valstybei priklausanti akcijų dalis 100 %
Valstybei atstovaujanti institucija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

Vadovybė

 

Direktorius Rimgaudas Praninskas
Valdybos pirmininkas Evaldas Pranckevičius – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėjas
Valdybos nariai Rasa Motiejaitė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
Darius Žuklys – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausiasis specialistas
Kęstutis Ambrazaitis – nepriklausomas narys, UAB Ambrazaičio audito biuras direktorius, atestuotas auditorius, ekonominių ekspertizių teismo ekspertas
Ramūnas Antanaitis – nepriklausomas narys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Stambiųjų gyvūnų klinikos veterinarijos gydytojas
Vilmantas Tovenskas – nepriklausomas narys, UAB Aerogeodezijos instituto direktorius

 


Finansiniai rodikliai

 

2013 2014 2015 2016
Kapitalo grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% -4% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% -13% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% -5% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis 0,23 0,24 0,23 0,21
Bendrasis likvidumo koeficientas 1,76 1,10 0,83 0,96
Kritinis likvidumo koeficientas 0,38 0,60 0,08 0,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,01 0,63 0,45 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,59 0,99 0,63 0,48
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,37 1,30 1,35 1,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 14% 6% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% -8% 2%
Grynojo pelno marža 2% 1% -10% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 106 21 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 3,09 0,80 0 0