Apie mus

deu-logo

Pavadinimas    UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis
Adresas            Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainiai
Tel. nr.              8 347 37755 / 8 650 45484
El. p.                 info@dotnuvos-eukis.lt
Įmonės kodas  161640934

Veiklos tikslai:

  • Siekti verslo vertės augimo ir dividendų pajamingumo;
  • kurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį;
  • siekti akcininkų Bendrovei perduoto turto ir Bendrovės veiklos metu sukaupti turto efektyvaus panaudojimo;
  • siekti kitų turtinių ir neturtinių Bendrovės akcininkų interesų įgyvendinimo.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Gyvulininkystė. Pieno gamyba ir pardavimas. Mėsinių galvijų auginimas. Perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė.
  • Augalininkystė. Aukštos reprodukcijos grūdų ir cukrinių runkelių gamyba ir pardavimas. Aukštos kokybės pašarų gamyba ir pardavimas. Javų ir daugiamečių žolių sėklininkystė.
  • Eksperimentinė, mokomoji ir bandomoji ūkinė veikla. Žemės ūkio mokslo, inovacijų  bei pažangiausių gamybos technologijų diegimas ir plėtra.

Veiklos lūkesčiai

2017 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-659 pritarta raštui dėl valstybės lūkesčių UAB Dotnuvos eksperimentiniam ūkiui.

Raštą galite rasti paspaudus nuorodą: Raštas dėl valstybės lūkesčių UAB Dotnuvos eksperimentiniam ūkiui

Pagrindinė informacija apie įmonę

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Veikla Augalininkystė, gyvulininkystė
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 42
Valstybei priklausanti akcijų dalis 100 %
Valstybei atstovaujanti institucija VĮ Turto bankas

Vadovybė

Direktorė
Rūta Labanauskienė
Vyr. buhalterė Aistė Naglienė
Finansiniai rodikliai
2013 2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% -4% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% -13% 0% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% -5% 0% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis 0,23 0,24 0,23 0,21 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas 1,76 1,10 0,83 0,96 0,96
Kritinis likvidumo koeficientas 0,38 0,60 0,08 0,09 0,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,01 0,63 0,45 0,38 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,59 0,99 0,63 0,48 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,37 1,30 1,35 1,20 1,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 14% 6% 20% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% -8% 2% 6%
Grynojo pelno marža 2% 1% -10% 0% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 106 21 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 3,09 0,80 0 0 0,00