Apie mus

Pavadinimas    UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis

Įmonės kodas  161640934

Adresas           Instituto al. 1, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r.

Direktorius – Rimgaudas Praninskas           tel.: 8 65045484;

E-Paštas: dotnuvos-eukis@dotnuvos-eukis.lt

Pagrindinės veiklos kryptys:

UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis, tai ne tik žemės ūkio produkciją gaminanti įmonė.  Ūkis bendradarbiauja su LAMMC filialu Žemdirbystės institutu, Lietuvos Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, todėl  yra žemės ūkio mokslo pasiekimų, naujų technologijų įgyvendinimo ir sklaidos priemonė. Ūkis daugina ir populiarina naujausias lietuviškas javų, žolių veisles, kurias išvedė Žemdirbystės instituto mokslininkai. Dalyvauja naujoves žemės ūkyje  pristatančiuose renginiuose. Artimiausioje ateityje bus įrengtos naujausias technologijas atitinkančios  parodomosios pieno bei mėsinių galvijų fermos.

Siekiant   pasigaminti aukštos kokybės pašarus Dotnuvos eksperimentinis ūkis augina ganyklinių daugiamečių  žolių sėklas, bando naujausių kukurūzų veislių teikiamas galimybes.

Svarbiausia ūkio veiklos sritis pieninė bei mėsinė gyvulininkystė. Turėdami ypač aukšto produktyvumo juodmargių veislės  karvių bandą, auginame veislines telyčias, kurias parduodame Lietuvos ir užsienio rinkose. Ūkis taip pat turi ilgametę veislinių mėsinių galvijų auginimo patirtį. Pastarajai veiklos sričiai skiriamas  ypatingas dėmesys. Šiuo metu bendrovė kartu su VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistais rengia ir praktiškai įgyvendina  veislinių mėsinių galvijų intensyvaus ir ekstensyvaus auginimo technologijas.

Gaminame ir parduodame:

  • pieną,
  • galvijieną,
  • grūdų sėklą,
  • žolių sėklą,
  • rapsus,
  • cukrinius runkelius

Pagrindinė informacija apie įmonę

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Veikla Augalininkystė, gyvulininkystė
Darbuotojų skaičius 50
Valstybei priklausanti akcijų dalis 100 %
Akcijų valdytojas Žemės ūkio ministerija

 

Vadovybė

Direktorius (-ė) Rimgaudas Praninskas
Vyr. buhalteris (-ė) Romalda Domeikienė
Valdybos pirmininkas Saulius Jakimavičius – ŽŪ viceministras
Valdybos nariai Saulius Jasius – ŽŪ gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas
Alfredas Gustas – ŽŪ Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus Kooperacijos poskyrio vedėjas
Vilius Rekštys – Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM viršininkas
Evaldas Pranckevičius – ŽŪM Ekonomikos departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėjas

 

EKONOMINIAI RODIKLIAI

Rodiklio pavadinimas Pasiekta reikšmė per 2015 m.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % -14.3
EBITDA marža % 5.91
Bendras pelningumas % 11.5
Bendras likvidumas 0.8
Pardavimų pajamos, tenkančios vienam darbuotojui tūkst./Eur. 28.0